• Hasse Mull
  • 12/10/2018 16:22

Ölbryggare i alla länder, förenen eder!

Nu händer det, hantverksbryggare från 9 europeiska länder gör gemensam sak och bildar en branschorganisation. Independent Brewers of Europe blir namnet och de ska representera oberoende bryggare över hela kontinenten.

Totalt blir det 5000 bryggare och tillsammans kan de bli till en röst på en marknad som domineras av ”big beer”, dvs öljättarna som Heineken, ABInBev, Carlsberg, etc.

Svensk representant är Jakob Thomsgård, ordförande I Scanian Beverage Producers.